V Česku se zatím tyto trendy výrazně neprojevují, tlak na snižování nákladů stále převládá. “Na trhu je asi deset až patnáct procent volných top manažerů,” odhaduje Barbora Tomšovská ze společnosti Touchdown, která se zabývá náborem manažerů. “Neznamená to, že ti, kteří jsou propuštěni, jsou neschopní, obvykle se stali nadbytečnými, protože došlo k reorganizaci nebo se objevila poptávka po jiném stylu řízení.”

– článek v Hospodářských novinách