Senior konzultantem společnosti Touchdown Czech Republic, zabývající se Executive search a HR poradenstvím, se od září stala Jiřina Kořínková. Tato zkušená manažerka s dlouholetou praxí v oblasti hledání lidských zdrojů je odpovědná za vedení projektů pro vyhledávání a oslovení kandidátů na specializované manažerské pozice. Pečuje o klienty v různých oborech, především v oblasti výroby, ale vzhledem k dlouholeté praxi je její záběr velmi široký.