Firmy, které si uvědomují, že špatná volba člověka je drahá, berou reference vážně

Pracovní trh

Reference by měly být součástí každého náborového řízení, pokud nejde o absolventy zcela bez zkušeností. Jejich využití a vypovídací hodnota však může být sporná.

Mnoho lidí uvádí konkrétní reference do životopisu nebo na vyžádání zašle seznam osob připravených o nich pohovořit. Referenční osoba však obvykle sdělí, že dotyčný byl příjemný, ale že hledá „výzvu“ jinde, a proto odešel.
Realita je však často jiná – mezi kandidátem a referenční osobou existuje tichá dohoda o odchodu bez problémů. Dohoda, že daného člověka nebude pomlouvat na trhu, nebo ještě více, že o něm poskytne kladné reference.

Problematické případy

Je znám extrémní případ okamžitě vyhozeného pracovníka, který několik měsíců zneužíval firemní kredit na golf a golfové vybavení, čímž zpronevěřil několik desítek tisíc korun. Firma ho nejen nezažalovala, ale rozvázala s ním pracovní smlouvu dohodou. Důvodem bylo zabránit negativní publicitě kvůli selhání kontrolingového oddělení. Takovou publicitu nikdo nechce. Za necelý měsíc však dotyčný pracoval jinde, protože nová firma se neobtěžovala si reference ověřit. Proto mohl podvodník pokračovat v další „výzvě“. Jiná problematická reference se odehrála u pracovníka s pohnutou minulostí, jemuž by ji firma neposkytla a který problém vyřešil po svém. Jeho přítel si pořídil číslo mobilního telefonu pouze za tímto účelem, a pokud mu někdo zavolal a představil se jako zaměstnanec dané firmy, pohotově poskytl excelentní reference. Většinou nejde o takové vyhraněné případy, ale je běžné, že kolegové vyhozenému manažerovi poskytnou reference za nějakou protislužbu. Pro případ, že by je za nějaký čas sami potřebovali.

Obdobný případ se týká kandidáta na zaměstnání, který dostal výborné reference od příbuzného. Ten tvrdil, že dotyčný je jeho švagr, jemuž chce pomoci, a velmi ho chválil, přestože kandidátovy schopnosti končily sebeprezentací. Bohužel pro něho se vše odhalilo ještě ve zkušební době a dotyčný musel odejít.

Minimalizace rizika

V praxi to vypadá tak, že se společnosti referencemi nezabývají. Popřípadě formálně obvolají několik lidí a spokojí se s nekonkrétní, ale veskrze pozitivní referencí. Společnosti, které si uvědomují, že špatný výběr člověka je drahý, však reference berou vážně. S referenční osobou stráví nějaký čas telefonickým rozhovorem nebo se s ní sejdou a poté si reference „křížově“ prověří. Tedy získané údaje zkontrolují s jiným zaměstnancem společnosti, který byl také mezi uvedenými referenčními osobami. Je dobré si reference prověřit i u další osoby, kterou důvěrně známe, ale nebyla kandidátem.
Tento krok málokdo přizná, ale je to nejlepší způsob, jak daného člověka prověřit.

Výhoda agentur

V tom spočívá výhoda agentur, které mají mnoho kontaktů na profesionálním trhu a většinou jsou schopné najít někoho známého, který o dotyčném sdělí, jaký skutečně je. To se však musí odehrát diskrétně, aby to neublížilo kandidátovi v jeho zaměstnání. Nemusí totiž ve výběrovém řízení obstát, a pokud by se dozvěděl jeho šéf, že chtěl odejít, mohl by být vyhozen.
Tento pracovní postup s referencemi se stává běžným. Zejména v současné době mají společnosti zájem minimalizovat riziko, že dotyčného zaškolí, ale poté bude muset hledat někoho jiného a začínat od nuly.

Je běžné, že kolegové vyhozenému manažerovi poskytnou reference za nějaké protislužby – pro případ, že by je za nějaký čas sami potřebovali

Autor: Barbora Tomšovská, výkonná ředitelka, Touchdown Czech Republic